Coduri de Conduită și Politici

Codurile de conduită pe care Affidea România, ca parte integrantă din Grupul Affidea Internaţional, a ales să le definescă şi să le respecte, descriu standardele etice şi comportamentale pe care toţi angajaţii Affidea şi le-au însuşit şi au ales să le respecte întocmai.

Nerespectarea, voită sau accidentală a acestor norme atrage de la sine măsuri disciplinare sau chiar încetarea contractului de colaborare între Companie şi angajatul care nu onorează activ codurile sau politicile Affidea.

Sintetizat, Codurile de Conduită şi Politicile Affidea România impun angajatului Affidea, printre altele:

  • să câştige şi să cultive loialitatea pacienţilor Affidea prin păstrarea la cele mai înalte cote a calităţii şi profesionalismului serviciilor oferite
  • să construiască relaţii profesionale şi să păstreze calitatea lor la cele mai înalte cote în raport cu toate entităţile fizice sau juridice cu care Affidea colaborează
  • să trateze investiţiile Affidea ca şi cum ar fi personale
  • să îşi păstreze integritatea în ceea ce priveşte agresivitatea concurenţială
  • să aleagă cea mai bună decizie de afaceri, bazată întotdeauna numai pe cadrul de interese în business ale Affidea fără a prejudicia nici una din părţi
  • să raporteze imediat pe cale ierarhică orice conduită de afaceri ce poate aduce prejudicii Companiei sau relaţiilor cu partenerii săi
  • să realizeze şi să păstreze conduita în afaceri în deplină conformitate cu principiile etice şi legale aplicabile, fără a accepta sau a oferi vreodată beneficii necuvenite sau mită
  • să respecte întrutotul prevederile legale aplicabile.

Puteţi consulta Codurile de Conduită şi Politici Affidea România prin selectarea din lista de mai jos a documentului care vă interesează.
Documentele sunt în format PDF. Pentru a le putea accesa aveţi nevoie de Adobe

Cod de conduită

Declarație de conformitate