Termeni și condiții

ACCEPTUL DUMNEAVOASTRĂ

Utilizând şi/sau vizitând acest site (inclusiv conţinutul disponibil în parte sau în întreg prin intermediul acestui site) ACCEPTAŢI AUTOMAT TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITEULUI www.affidea.ro. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETATI UTILIZAREA SITE-ULUI/ URILOR MENŢIONATE.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI, SĂ VĂ ÎNSUŞIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII DE FAŢĂ ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE AFIRMĂ FĂRĂ ECHIVOC CĂ SUNTEŢI TOTAL DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE MENŢIONATE.

Prin acceptarea condiţiilor afirmaţi fie că aveti peste 18 ani, fie că sunteţi minor cu vârsta de cel putin 13 ani şi aveţi consimţământul părintelui sau al tutorelui legal pentru a accepta condiţiile de utilizare.

De asemenea, afirmaţi că sunteţi în măsură şi competent să înţelegeţi termenii, condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, reprezentările şi garanţiile stabilite mai jos şi să le respectaţi.

DACĂ AVEŢI VÂRSTĂ MAI MICĂ DE 13 ANI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAŢI UTILIZAREA SITE-ULUI www.affidea.ro

Termenii si Condiţii de utilizare de faţă sunt aplicabili site-ului www.affidea.ro găzduit de compania Grupul Affidea.

Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească Termenii şi Condițiile prezentate în cele ce urmează şi va trebui să le accepte fără limitări sau rezerve. Affidea ROMÂNIA îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga şi/sau retrage în parte sau în întregime Termenii şi Condițiile sau conţinut de pe site-urile mai sus menţionate.

Utilizatorul confirmă că a citit şi a acceptat aceşti Termeni şi Condiţii în totalitate. În cazul în care nu sunteţi de acord, vă rugam să încetaţi utilizarea acestui site.

 

Drepturi de autor

Intregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Affidea ROMANIA și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea oricaror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare.
Conținutul site-ului www.affidea.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea obţinută anterior în scris de la reprezentanţii legali ai Affidea ROMANIA.

 

Garanții şi limitări

Tot ceea ce ţine de acest site este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil şi fără o altă garanţie.
www.affidea.ro nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită, în ceea ce priveşte acest site precum şi materialele oferite inclusiv, dar fără limitare, funcţionarea, informarea, conţinutul, materialele sau produsele oferite pe site.
Affidea ROMANIA nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Affidea ROMANIA îşi rezervă dreptul ca oricând şi în orice moment să schimbe în parte sau în întreg conţinutul informaţiilor prezentate pe site, fără notificare prealabilă a utilizatorilor.
Affidea ROMANIA nu oferă nici o garanţie în ceea ce priveşte condiţiile de comunicaţii ale utilizatorilor, inclusiv starea de functionare a computerului personal.
Affidea ROMANIA îşi rezervă dreptul de a suspenda sau desfiinţa acest site fără notificare prealabilă a utilizatorilor.
Affidea ROMANIA nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor şi acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii îşi vor asuma în mod irevocabil şi necondiţionat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.
Condiţii comerciale
Affidea ROMANIA îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcţie de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.

 

Obligaţiile Affidea

Affidea ROMANIA şi furnizorii săi nu îşi asumă raspunderea pentru nici o pierdere de date sau de informaţii rezultate din întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Affidea ROMANIA, al furnizorilor săi, sau prin erori de omisiune din partea utilizatorului.
Affidea ROMANIA şi furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanţie că:
a. serviciul va fi neintrerupt sau fara erori

b. eventualele defecte vor fi corectate
c. serviciul sau serverul care îl pune la dispoziţia utilizatorilor este lipsit de viruşi informatici sau alte componente software care ar putea dăuna utilizatorilor şi nu pot fi responsabili de vreo acţiune pe care o întreprinde utilizatorul pe baza respectivelor informaţii sau a serviciului în sine.

În nici o circumstanţă Affidea ROMANIA nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din/sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă a serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legatură cu acesta.

 

Utilizare Improprie şi Răspunderi
1. Utilizatorul este de acord sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:

a. nu va modifica, copia, distribui, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe/sau prin intermediul acestui site web;
b. nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să foloseasca serviciul sau reteaua de telecomunicatii Affidea ROMANIA pentru a transmite sau a receptiona material care contravine oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintator, agresiv, defaimator;
c. nu va desfasura (si nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, civil si penal;

2. Clientul este de acord sa exonereze de raspundere si sa nu actioneze Affidea ROMANIA in justitie cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea serviciului sau a retelei de comunicatii a Affidea ROMANIA de catre client, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, stricaciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel sau provocate direct de Affidea ROMANIA ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre client a acestor Termeni si Conditii.

 

Securitate

1. Clientul ia la cunoștință că Affidea ROMANIA nu poate controla și nu ofera nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu.
2. Clientul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși Affidea ROMANIA va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Clientul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță.

 

Conexiunea la alte Rețele sau Terte Părți

1. Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informații despre serviciile oferite de Affidea ROMANIA, diferite informații afișate de către Affidea ROMANIA pe WEB, pentru a face legatura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că Affidea ROMANIA nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.
2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Clientului și nu implică sprijinirea de către Affidea ROMANIA a materialului disponibil pe/sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.
3. Affidea ROMANIA nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a României. Dacă Clientul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, Affidea ROMANIA nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

 

Informații personale
Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu politica Affidea de Protectie a Datelor Personale.

 

Generalităţi

1. Modificări ale acestor Termeni și Condiții - Affidea ROMANIA poate modifica acești Termeni și Condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștiință Clientului prin afisare pe site-ul web la www.affidea.ro Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.
2. Forță Majoră - Affidea ROMANIA nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, ca rezultat al oricarei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care Affidea ROMANIA nu este responsabilă.
3. Jurisdicție - Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către Affidea ROMANIA. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. Affidea ROMANIA nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Daca Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
4. Confidențialitate - Affidea ROMANIA nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidențială.
Affidea ROMANIA nu este responsabilă pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau alta persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

 

Utilizatorul acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii.
Utilizatorul confirmă ca a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare mai sus enunţaţi.