Reguli internare/ externare

Pacientul se prezinta la biroul de internari pentru identificare si inregistrare cu:

– Actul de identitate

– Biletul de internare semnat de medicul din ambulator

– Obligatoriu dovada calitatii de asigurat eliberat de CJAS de domiciliu sau adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S.

– Este necesar ca pacientul sa comunice personalului medical numele, adresa si numarul de contact ale rudei cele mai apropiate, apartinatorului, reprezentantului legal.

 

Criterii de internare in Spitalizarea de zi:

·         Diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu;

·         Epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare;

 

Descrierea procesului

Pacientul care este programat pentru internare se prezinta in centru la biroul de internare cu actele necesare internarii.

Biroul de internare (receptia) verifica existenta si corectitudinea documentelor necesare internarii.

Pentru pacientii asigurati internarea de zi se face cu urmatoarele documente:

·         Cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu

·         Buletinul de identitate/Cartea de identitate/ pasaportul/ permisul de conducere

·         Cardul de sanatate

·         Documente care sa ateste calitatea de asigurat: Adeverinta de salariat, pentru persoanele incadrate in munca sau dupa caz cupon de pensie (pentru pensionari), adeverinta de elev/student (pentru elevi/studenti), adeverinta de ajutor social pentru persoanele care primesc ajutor social

·         Rezultatele investigatilor paraclinice

·         Se completeaza nr. FSZ (fisa spitalizare zi)

·         Se completeaza datele de identificare a pacientului

·         Se verifica atestarea calitatii de asigurat si se anexeaza dovada calitatii de asigurat la Fisa Spitalizare Zi

Circuitul pacientului: pacientul este preluat de asistenta si condus in salon. FSZ a pacientului este detinuta de personalul medical/auxiliar care insoteste pacientul in spital. Circuitul pacientului include spatiile destinate serviciului de internare, spitalizare, externare.

 

Externarea pacientilor

Medicul curant din Spitalizare de Zi are urmatoarele obligatii:

·         Inchiderea Fisei de Spitalizare de Zi

·         Stabilirea diagnosticelor la externare

·         Stabilirea starii la externare

·         Prescrierea tratamentului pe reteta compensata sau simpla

·         Explicarea tratamentului si recomandarilor pacientului si/sau apartinatorului legal

·         Stabilirea consultatiei de control

·         Codificarea DRG si a procedurilor efectuate la pacient

·         Redactarea Epicrizei

·         Semnarea si parafarea documentatiei ce ii revine pacientului