PET/CT Gratuit prin decontare CNAS

Decontarea examinării PET/CT în cadrul Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate este posibilă dacă pacientul se încadrează în unul din criteriile de eligibilitate prezentate mai jos. Pacienții diagnosticati cu cancer, care au nevoie de examinarea PET/CT, se pot adresa direct Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Investigaţiile PET/CT fiind decontate de catre Casele de Asigurări de Sănătate numai pentru următoarele afecţiuni.

Documentele necesare obținerii avizului pentru efectuarea investigației PET/ CT gratuit: CNAS.

 

Descriere: Aplicabilitate & Recomandări:
Tumori ale capului si gâtului (Tumori ale sferei ORL) Declarație de consimțământ pentru efectuarea investigației semnată de pacient;

Identificarea tumorii primare la pacienţii diagnosticaţi clinic cu adenopatie laterocervicală unică, având examen histopatologic pozitiv pentru malignitate şi fără detecţie a localizării primare prin consult de specialitate ORL complet (inclusiv fibroscopie) și alte metode imagistice (CT, IRM);

Evaluarea răspunsului la tratament (la minim 3-6 luni după radiochimioterapie) al pacienţilor;

Diagnosticul diferenţial al recidivei tumorale suspectate clinic, faţă de efectele locale ale radioterapiei;

Stadializarea inițială, dacă celelalte investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, scintigrafie, etc.) sunt neconcludente.

Cancerele tiroidiene și paratiroidiene Declarația de consimțământ pentru investigație semnată de pacient;

Diagnosticul bolii reziduale sau al recidivei cancerului tiroidian cu nivele crescute de tireoglobulină şi/sau antitiroglobulină și scintigrafie de corp întreg cu I-131 negativă;

Evaluarea inițială/postchirurgicală a extensiei reale a cancerului tiroidian diferențiat cu histologie agresivă (componentă solidă, trabeculară, columnară, cu celule Hurthle, Whartin-like, celule înalte, difuz sclerozant, oncocitic), a cancerului tiroidian anaplazic;

Diagnosticul bolii reziduale sau a recidivei carcinomului medular tiroidian tratat, asociat cu nivele crescute de calcitonină, cu investigaţii imagistice (CT, RMN, scintigrafie), normale sau neconcludente;

Cancerul paratiroidian în condiții de suspiciune de boală persistentă/recidivă cu PTH crescut și imagistică convențională negativă/neconcludentă.

Cancerul mamar Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea leziunilor multifocale sau a suspiciunii de recurenţă la pacienţi cu sâni denşi la examen mamografic, cu examen IRM al glandei mamare neconcludent;

Diagnosticul diferenţial al plexopatiei brahiale induse de tratament faţă de invazia tumorală la pacienţi cu examen RMN echivoc sau normal;

Evaluarea extensiei bolii la pacienţii cu tumori avansate loco-regional – categoria T3 sau T4 și/sau afectare a ganglionilor regionali (N pozitiv), precum și la pacienții cu forme agresive ale cancerului glandei mamare: carcinom triplu negativ, grad diferențiere G3, valori crescute ale ki67 sau receptori hormonali ER/PR negativi;

Cazuri cu suspiciune de leziuni de recidivă sau metastaze la distanţă și investigaţii imagistice (CT, IRM, scintigrafie) neconcludente sau negative;

Înlocuirea imagisticii standard la pacienții cu alergie la substanța de contrast.

Cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a bolii la pacienţi consideraţi eligibili pentru intervenţie chirurgicală: în mod specific pacienţii cu adenopatii mediastinale < 1 cm la examenul CT sau adenopatii mediastinale între 1 şi 2 cm la examenul CT şi pacienţi cu leziuni echivoce care ar putea reprezenta metastaze, cum ar fi mărirea de volum a glandei suprarenale;

Caracterizarea unui nodul pulmonar solitar cu dimensiuni peste 8-10 mm în cazul unei biopsii eşuate sau cu risc procedural crescut sau la pacienți cu comorbidități;

Evaluarea suspiciunii de recidivă sau de reluare a evoluţiei bolii atunci când celelalte evaluări imagistice (CT, IRM, scintigrafie, etc.) sunt neconcludente;

Evaluarea inițială a extensiei reale a bolii la pacienți cu NSCLC în condițiile în care celelalte investigații imagistice (CT, IRM, scintigrafie, etc.) sunt neconcludente.

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC) Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea inițială a extensiei reale a bolii la pacienți cu cancer pulmonar cu celule mici (SCLC), în condițiile în care celelalte investigatii imagistice (CT, IRM, scintigrafie, etc.) sunt neconcludente;

Confirmarea recidivei atunci când celelalte mijloace diagnostice, inclusiv investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, scintigrafie, etc.) sunt neconcludente.

Mezotelinom malign (pleural sau peritoneal) Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Mezotelinom malign pleural/peritoneal, în vederea stabilirii indicației pentru intervenție chirurgicală cu viză curativă.

Neoplazii timice (timom malign sau carcinom timic) Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în cazul pacienților considerați operabili, înaintea intervenției chirurgicale cu intenție curativă.

Cancerul esofagian Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în cazul pacienților cu indicație de tratament cu viză curativă (chirurgical/radioterapie), atunci când investigațiile imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) sunt neconcludente.

Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienţii cu investigaţii radiologice (CT, IRM, etc.) neconcludente.

Cancerul gastric Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în cazurile cu indicație de tratament cu viză curativă, atunci când investigațiile imagistice (CT, IRM, etc.) sunt neconcludente;

Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienții cu investigaţii imagistice neconcludente.

Tumorile stromale gastrointestinale (G.I.S.T.) Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Stabilirea indicației de tratament sistemic (adjuvant sau paliativ) la pacienții cu investigații imagistice (CT, IRM, etc.) neconcludente;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în vederea efectuării tratamentului chirurgical cu viză curativă, la pacienții cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) neconcludente;

Evaluarea răspunsului la terapia sistemică.

Adenocarcinom pancreatic Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în vederea efectuării tratamentului chirurgical cu viză curativă, la pacienții cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) neconcludente;

Reevaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă cu investigaţii imagistice neconcludente.

Notă: aproximativ 30 % din cazurile de adenocarcinom pancreatic pot să nu capteze glucoza radiomarcată (FDG). 

Carcinoame colorectale
Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii în vederea efectuării tratamentului chirurgical cu viză curativă (chirurgical sau tratament țintit invaziv – de exemplu SIRT) la pacienții cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) neconcludente;

Diagnosticul recidivelor la pacienţi cu markeri tumorali în creştere şi/sau suspiciune clinică de recidivă cu investigaţii imagistice neconcludente;

Evaluarea inițială a extensiei reale a afecțiunii în cancerul rectal;

Evaluarea maselor tumorale presacrate post tratament în cancerul rectal;

Evaluare după ablația metastazelor hepatice prin metode intervenționale minim invazive.

Carcinoame ovariene Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor creșteri consecutive ale markerului tumoral CA125, la paciente cu investigaţii imagistice negative sau neconcludente;

Evaluarea cazurilor cu suspiciune imagistică de recidivă, cu CA 125 normal.

Carcinoame uterine Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunii (la nivel regional – N1/2 versus N0 sau la distanță – M1 versus M0) în vederea tratamentului cu intenție de radicalitate;

Suspiciune de recidivă de carcinom de col uterin sau carcinom endometrial la paciente cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) negative sau neconcludente.

Tumori ale celulelor germinale Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Diagnosticul recidivei afecțiunii la pacienți cu tumori nonseminomatoase sau seminomatoase, cu markeri tumorali crescuți sau în creștere și/sau cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) negative sau neconcludente;

Evaluarea maselor reziduale postterapeutic la pacienţii cu tumori nonseminomatoase, seminom;

Evaluarea inițială a extensiei reale a afecțiunii la pacienți cu investigații imagistice de înaltă performanță (CT, IRM, etc.) neconcludente.

Carcinoamele anale, vulvare şi peniene Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecțiunilor în vederea tratamentului cu intenție de radicalitate.

Limfoame Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Stadializarea și restadializarea limfoamelor FDG avide, inclusiv limfomul indolent sau boala limfoproliferativă posttransplant (PTLD) preterapeutic;

Evaluarea răspunsului la tratament utilizând criteriile Deauville și clasificarea Lugano;

Suspiciune clinică înaltă  de transformare a unui limfom într-o formă histologică mai agresivă, pentru identificarea unui site pentru biopsie;

Evaluarea suspiciunii de recurență în limfoamele FDG avide;

Înainte de transplantul medular, pentru evaluarea bolii reziduale, comparativ cu remisiunea și aprecierea indicației de transplant;

Evaluarea posttransplant și post CAR-T;

Histocitoză la adult și alte boli rare proliferative cu celule ale sistemului imun – bilanț și monitorizare răspuns.

Mieloame Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea pacienţilor nou-diagnosticați, sau în caz de boală refractară sau recurentă;

Pacienți cu plasmocitom extramedular sau  sau în caz de plasmocitom solitar cu localizare osoasă, dacă RMN corp întreg nu este disponibil sau este contraindicat;

Diagnostic diferențial între forma activă sau inactivă;

Monitorizare postterapeutică.

Melanomul malign Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale a afecţiunii în vederea tratamentului cu intenţie de radicalitate sau înainte de tratamentul sistemic, la pacienţi cu tumori primare cu invazie în profunzime mai mare de 0,8 mm sau ulceraţie prezentă (indiferent de profunzimea invaziei) sau la pacienţi cu ganglion santinelă pozitiv;

Confirmarea răspunsului complet la terapia specifică.

Tumori musculo-scheletale Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea iniţială a extensiei reale a sarcoamelor de părţi moi cu grad histologic înalt sau osteosarcoame, la pacienţi cu investigaţii imagistice de înaltă performanţă (CT, IRM etc.) neconcludente;

Evaluarea răspunsului la tratament în sarcoame cu grad înalt sau osteosarcoame, la pacienţi cu investigaţii imagistice de înaltă performanţă (CT, IRM etc.) neconcludente, în vederea tratamentului cu intenţie curativă (chirurgical sau radioterapie).

Metastaze cu punct de plecare neprecizat Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Identificarea tumorii primare oculte atunci când investigaţiile imagistice de înaltă performanţă (CT, IRM etc.) sunt neconcludente

Carcinoame uroteliale Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea extensiei reale regionale şi la distanţă a afecţiunii la pacienţi cu carcinoame uroteliale invazive (vezică urinară/ureter/sistem pielocaliceal) consideraţi eligibili pentru intervenţie chirurgicală radicală, chimioradioterapie concomitentă sau radioterapie definitivă cu viză curativă în cazul în care investigaţiile imagistice de înaltă performanţă (CT, IRM etc.) sunt neconcludente;

Suspiciune de recidivă regională sau la distanţă a unui carcinom urotelial invaziv, la pacienţi cu investigaţii imagistice de înaltă performanţă (CT, IRM etc.) neconcludente.

Tumori cutanate nonmelanom Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de pacient;

Evaluarea carcinomului Merkel – stadializare;

Evaluarea carcinomului Merkel – evaluare postterapeutică.

Indicaţii Pediatrice – PET-CT COPII
Rabdomiosarcom și sarcoame de țesuturi moi nonrabdomiosarcom Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice;
 • Evaluarea suspiciunii de transformare malignă la pacienții cu neurofibroame plexiforme asociate neurofibromatozei tip 1.
Osteosarcom Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice
Sarcom Erwing Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.
Neuroblastom Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.
Tumori cu celule germinale cu localizări primare extracraniene Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.
Histiocitoza cu celule Langerhans Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.
Tumora Wilms și alte tumori renale maligne Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.
Limfoame Hodgkin și non Hodgkin Declarație de consimțământ pentru tratament semnată de părinte/tutore;

Criterii clinice:

 • Stadializare;
 • Evaluarea răspunsului la tratament;
 • Suspiciune de recidivă evidențiată prin alte investigații imagistice.

Programările pentru investigaţia PET-CT se pot face:

 • Telefonic: 0724.214.519 – Linie dedicată PET-CT
 • E-mail: petct@affidea.com

Principalele atenţionări şi riscuri sunt reprezentate de:

 • Investigaţiile trebuie efectuate nu mai devreme de 6 săptămâni după radioterapie sau 2-3 săptămâni după chimioterapie injectabilă.
 • Pacienţii diabetici trebuie să fie într-o perioadă de echilibru metabolic
 • Examinarea este contraindicată la gravide
 • Prudenţă la pacienţii cunoscuţi cu alergii medicamentoase sau la substanţe de contrast iodate
 • Nu se recomandă pacienţilor care suferă de claustrofobie sau care nu sunt complianţi la manevrele şi timpii obligatorii incluşi în standardul procedurii
 • Este de evitat dacă rezultatul nu aduce informaţii importante în managementul pacientului

Circuitul documentelor:

Documentul principal este reprezentat de referatul medical, completat de medicul curant – oncolog sau hematolog (după caz), avizat de coordonatorul de program oncologic.

În vederea aprobării decontării investigaţiilor PET/CT în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienţii trebuie să depună la casele de asigurări de sănătate locale, OPSNAJ câte un dosar care să conţină obligatoriu următoarele documente:

 • Copia actului de identitate;
 • Consimţământul pacientului;
 • Referatul de justificare parafat şi semnat de medicul oncolog curant/ medicul hematolog şi validat de medicul coordonator de program;
 • Rezultatul investigaţiilor care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii;
 • Rezultatul examinării anterioare PET/CT, dacă este cazul.

Dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, sau OPSNAJ, care le transmit prin fax, e-mail sau poştă la CNAS cu adresă de înaintare, având numărul de înregistrare al casei de asigurări de sănătate trimiţătoare, respective;

Conform actelor normative în vigoare, întreaga responsabilitate pentru dosarele incomplete revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii, ele fiind respinse de drept;

Comisia de experţi a CNAS analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare lunare dosarele depuse şi emite decizii de aprobare / respingere a efectuării explorării;

Decizia este comunicată pacientului în format electronic (fax sau e-mail) la adresele de contact din referat şi către CAS în original;

Împreună cu documentele enumerate mai sus şi cu Decizia de aprobare a Comisiei de experţi CNAS, pacientul se programează la furnizorul de servicii medicale şi efectuează examinarea PET/CT;

Rezultatul investigaţiei va fi dus de către pacient atât in original cât şi in copie la medicul oncolog/hematolog curant.

Formular referat